پيوند مغز استخوان بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه

اساس کار ما بر رضايت مندي بيمار بنا شده است

آسيا ، اقيانوسيه - APBMT حضور دکتر پاینده در کنفرانس بین المللی

با حضور پروفسور اردشير قوام زاده

حضور سرپرستار محترم بخش پيوند ، خانم قرباني

آسيا ، اقيانوسيه - APBMT در کنفرانس بین المللی

ابلاغ دبير علمي براي دکتر پاينده در سومين سمپوزيوم

سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي

بيست و دومين کنگره ساليانه آسيا و اقيانوسيه خون و پيوند مغز استخوان

با حضور دکتر پاينده

Accept in Sciepub.com

welcome in inetrnatioanl Journal

انجمن پيوند مغز استخوان استان کرمانشاه راه اندازي شد

اولين و تنها انجمن پيوند مغز استخوان غرب کشور

نقاشي هنرمندانه يکي از بيماران تحت درمان

بخش پيوند مغز استخوان مرکز

همایش یک روزه کاربرد سلول های بنیادی خون بند ناف

با سخنرانی دکتر مهرداد پاینده

كنفرانس سلولهاي مزاشيمال بند ناف

با حضور دکتر پاينده

 • راهنمای مراجعین

  اطلاع رساني به بيمار از جمله شاخص ترين تعهدات مرکز در برابر بيمار مي باشد. به منظور پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات ، حمایت از برنامه های ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی، اطلاع رسانی ...

 • اخبار سایت

  مشاهده جدیترین اخبار ها و اطلاعیه های سایت بیمارستان

 • آموزش به بیمار و آموزش همگانی

  آموزش همگانی قسمت مهمی از آموزش بیمارستانی می باشد که به آموزش بیماران و همراهان آنها و کارکنان می پردازد ، در این قسمت جزوات ، پمفلت ها ، مطالب آموزشی و محتوای آموزشی مناسب با هر گروه قرار داده شده است...

 • تغرفه هاي درماني

  هزينه هاي و تعرفه هاي درماني

درباره بخش
رياست بخش
دکتر پاينده
فوق تخصص آنکولوژي
داخلی 2222 - مستقیم 34276346
روز های حضور در بیمارستان شنیه تا پنجشنه

ادامه

سرپرستار بخش
خانم قرباني
کارشناس پرستاري
تلفن واحد 34283391

ادامه

استف بخش
خانم ياري
کارشناس پرستاري
08334276299

ادامه

درمان
دکتر جواد عظیمی وقار
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
تلفن واحد 38350034

ادامه

معاونت
محمود فخری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

معاونت
دکتر معيني
فوق تخصص ريه
تلفن واحد 34282669

ادامه

مدیریت
کامران وفایی
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

EDU
رضا پور میرزا کلهری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 083 - 34283391

ادامه

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه